Fotografie z Letního tábora 2019 - Jindřichovice pod Smrkem.

Videa z tábora:
Část 1:
https://www.youtube.com/watch?v=xetuSbX46uw

Část 2:
https://www.youtube.com/watch?v=vYkwT2fV_dU&t

Žádáme rodiče o dodržování těchto závazných pokynů:

  1. Dodržovat pravidelnou docházku do kroužku (trénink, soustředění, společné akce). 
  2. Včas zaplatit příspěvek 500,- Kč za rok v hotovosti vedoucímu nebo hospodářce Katamaránu.
  3. V případě nepřítomnosti dítě písemně (omluvenka, email), nebo telefonicky omluvit.
  4. V případě ukončení docházky do kroužku, je nutné, dítě písemně odhlásit! 

Za dodržování závazných pokynů předem děkujeme.